Općina Rakovac

Promocija projekta u Općini Rakovica

Dana 21. listopada 2022. godine održana je promocija EU projekta „Čitanje je važno, uključuje me snažno“ u općini Rakovica. Projekt je predstavljen privremenoj Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Ani Grašić i višoj stručnoj suradnici za projekte i EU fondove Vesni Rastovac. Predstavljeni su članovi tima kao i ciljevi projekta. Razgovaralo se o mogućnostima dolaska bibliobusa kroz…